Veri Analizi Nedir?

Veri analizi, ham bilgiler toplanarak, inceleme ve temizleme sonucunda asıl yararlı bilgilere ulaşma metodu olarak geçer. Gerekli verilerin ve bilgilerin toplandığı, aynı zamanda bir elemeden geçirilerek yararlı olmayan bilgi ve verilerin çıkarıldığı modelleme işlemine denir. Toplanan bu bilgiler aşamasında asıl olan sonuca ulaşmaktır. Sonuca gidecek yolda verilerin çıkarılması oldukça önemlidir. Çıkarılan verilerle birlikte nasıl yol izleneceği ve neler yapılacağı netleşir. Veri analiz sistemi dönüşüm süreci olarak da kabul edilebilir.

Veri Analizi Amacı Nedir?

Verilerin sayısal bir şekilde işlenmesi ve analiz edilmesi istatistiksel yöntemler ile mümkün olmaktadır. Bu sebepten dolayı bütün araştırmacının yeterli oranda istatistiksel yöntemleri bilmesi ve kullanması gerekir. Veri analizi amacı iş hayatında çok önemli bir yere sahip olup amacını üç kısımda açıklanabilir. İlk olarak mevcut durumun ortaya konulması yani betimleme yapmaktır. Ardından toplum parametrelerinin ve bağıntının tahmin edilmesinde kullanılmaktadır. Varsayımın denetlenmesi yani kurumsal bir dağılıma uygun olması ve farklı denetimlerin yapılmasıdır. Çok sayıda istatistiksel analiz yöntemi bulunmaktadır.

Veri Analizi Araçları Nelerdir?

Veri Analizi, üç temel adımda yapılır ve her adımda farklı programlar kullanılır:

1- Veriye ulaşma

Eğer şirketiniz veriye sahipse genellikle SQL veritabanlarından, veri dışarıda tutuluyorsa API aracılığıyla çekilir. Burada kullanılan programlar şirketin boyutuna ve ihtiyaçlarına göre değişmekle birlikte MySQL, MSSQL, Access, Oracle, PostgreSQL gibi SQL veritabanları, Cassandra, MangoDB, NoSQL veritabanları veya Google AdWords, Google Analytics, Facebook Ads API gibi aracılar kullanılabilir.

2- Veri Analizi

Verinin boyutuna, analiz türüne ve istenilen çıktının niteliğine göre farklı veri analizi araçları kullanılabilir. Sektörde sık kullanılan araçların başlıcaları olarak Excel, R, Python, SAS, SPSS sayılabilir.

3- Veri Görselleştirme ve Raporlama

İnsan beyni, veriyi sayısal algılamak yerine görsel olarak algılamakta daha başarılıdır. Doğamıza uygun olarak, veriyi daha iyi anlamlandırabilmek ve aktarabilmek adına veri görselleştirme yapılır. Başlıca veri görselleştirme ve raporlama araçları olarak Excel, Tableau, QlikView, D3.JS ve R gösterilebilir.

Veri Analizi Faydaları Nelerdir?

  • Veri analizi sayesinde işletme sahipleri daha iyi karar verebilme yetisine sahip olur.
  • Şirkette yaşanılan verimliliği analiz sayesinde arttırmanın ne kadar kolay olduğunu fark edebilir.
  • İşletmenin doğru analiz karşısında müşteriye de olumlu yansıdığını görmesini sağlar.
  • Tüm bu detayların sonucunda gözle görülür bir artış sağlanır.

Siz de Veri Analizi hizmetinin ihtiyacınıza uygun olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçin. Verilerinizi doğru şekilde analiz ederek, sizin için en doğru kararı birlikte verelim.